Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
N/A
  • 1994-01-01

    Variabel opprettet.

  • 2003-01-01
    7 endringer
  • 2008-10-01
    12 endringer