Den grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap.

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
N/A
  • 2006-01-01

    Variabel opprettet.