Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.

 • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
N/A
 • 2005-01-01

  Variabel opprettet.

 • 2006-01-01
  42 endringer
 • 2007-01-01
  3 endringer
 • 2008-01-01
  3 endringer
 • 2011-12-01
  26 endringer