Som barn regnes her personer uansett alder som er registrert bosatt i husholdningen til minst én av foreldrene. Mindreårige som er bosatt sammen med andre voksne enn sine foreldre, for eksempel fosterbarn, regnes i denne sammenheng ikke som barn i husholdningen.

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2016-01-01
Måleenhet
antall

Tverrsnittsdatoer

  • 2005-01-01
  • 2006-01-01
Vis 8 skjulte datoer
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2005-01-01

    Variabel opprettet.