Variabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie.

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2016-01-01
Måleenhet
antall

Tverrsnittsdatoer

  • 2005-01-01
  • 2006-01-01
Vis 8 skjulte datoer
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2005-01-01

    Variabel opprettet.