Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1996-12-01 - 2015-11-30
  • 1996-12-01

    Variabel opprettet.