Variabelen viser om den stemmeberettigede har stemt. Variabelen omfatter alle personer som har stemmerett i valg. For å ha stemmerett i valg må man stå i manntallet i den kommunen en skal stemme. Folkeregisteret danner grunnlaget for manntallet. Mer informasjon om valg og bruk av data i statistikk og for forskning og analyse: https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/valg

⁨3⁩ categories

0
Ikke krysset av i manntallet
1
Krysset av i manntallet
9
Manntallskontroll ikke foretatt
  • Valg
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2013-09-09 - 2019-09-09
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2013-09-09
  • 2015-09-14
  • 2017-09-11
  • 2019-09-09

History