Variabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre inntektsgivende arbeid(inntekstevnen) er varig nedsatt. Variabelen er således sykdomsrelatert.
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Numeric
Valid period
2011-01-01 - 2020-11-30
Format
N/A
Unit of measure
PROSENT

History