Variabelen viser antall arbeidsdager med legemeldt sykefravær, justert for stillingsprosent og sykemeldingsgrad. Tallet er summert over hvert arbeidsforhold (jobber). For lønnstakere med flere arbeidsforhold, telles sykefraværsdagsverk i hvert enkelt arbeidsforhold. Arbeidsdager er definert som kalenderdager minus helgedager og offisielle fridager. Denne antakelsen om når folk jobber og når de har fri vil for mange enkeltpersoner gi feil i hvilke arbeidsdager de er syke. På aggregert nivå, og når vi ser over en gitt periode, mener vi allikevel at denne tilnærmingen treffer rimelig bra. Data om legemeldt sykefravær er knyttet til personer, og ikke til et spesifikt arbeidsforhold. For personer som har flere arbeidsforhold, antar vi at sykmeldingen gjelder for alle arbeidsforholdene. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2237/nb Variabelen omfatter aktive arbeidsforhold i referanseuka i midtmåneden av kvartalet som inneholder den 16. Denne variabelen erstatter SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK.
  • Arbeid og lønn
  • Sykefravær
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-04-01 - 2021-12-31
Format
N/A
Måleenhet
antall

Historikk