Variabelen viser antall arbeidsdager som lønnstaker har avtalt med arbeidsgiver å jobbe i perioden, justert for stillingsprosent. Tallet er summert over alle arbeidsforhold. For lønnstakere med flere arbeidsforhold, telles avtalte dagsverk i alle arbeidsforhold. Arbeidsdager er definert som kalenderdager minus helgedager og offisielle fridager. Denne antakelsen om når folk jobber og når de har fri vil for mange enkeltpersoner gi feil i antall avtalte arbeidsdager. På aggregert nivå, og når vi ser over en gitt periode, mener vi allikevel at denne tilnærmingen treffer rimelig bra. Variabelen omfatter aktive arbeidsforhold i referanseuka i midtmåneden av kvartalet som inneholder den 16. Denne variabelen erstatter SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK.
  • Arbeid og lønn
  • Sykefravær
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Jobb
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-04-01 - 2022-03-31
Format
N/A
Måleenhet
antall

Historikk