Gjeld til norske og utenlandske fordringshavere samt andelseiers andel av boligselskapets gjeld. I skattestatistikken for personer er gjeld f.o.m. 2017 inkl. reduksjon av gjeld på grunn av verdsettelsesrabatter.  https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/17/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk