Beløp for mottatt arv eller gaver som er på 100 000 kroner eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for mottager. For årene 1993-1999 er beløpsgrensen 10 000 kroner. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/3494/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk