Særfradrag ved uførhet, store sykdomsutgifter og lettere nedsatt ervervsevne. Omfatter også særfradrag for alder til og med 2010. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/644/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1970-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk