Alminnelig inntekt før særfradrag. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes. Begrepet alminnelig inntekt kom med skattereformen i 1992. For årene 1967-2001 er nettoinntekt brukt og dette tilsvarer alminnelig inntekt før særfradrag. https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/3495/nb Variabelen omfatter alle skattepliktige i løpet av inntektsåret. Inkl. personer med dnr. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Skatt for personer
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk