Sivilstand SIVSTANDFDT_SIVSTAND

Status i forhold til ekteskapslovgivningen

Kategorier

0
0 ukjent
1
Ugift
2
Gift
3
Enke/enkemann
4
Skilt
5
Separert
6
Registrert partner
7
Separert partner
8
Skilt partner
9
Gjenlevende partner
  • Befolkning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1991-12-31 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk