Arbeidsmarkedsstatus, hovedarbeidsforhold REGSYS_YRKSTAT

Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Angir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, helt ledig, arbeidsmarkedstiltak (kvalifiseringstiltak) og utenfor arbeidstyrken. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstattes med REGSYS_ARB_ARBMARK_STATUS fra og med 2015.

Kategorier

0
Utenfor arbeidsstyrken
1
Lønnstaker
2
Selvstendig
3
Helt ledig
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-16 - 2014-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-16
 • 2001-11-16
 • 2002-11-16
 • 2003-11-16
 • 2004-11-16
 • 2010-11-16
 • 2011-11-16
 • 2012-11-16
 • 2013-11-16
 • 2014-11-16
Vis ⁨7⁩ skjulte datoer

Historikk