Variabelen angir yrke for personens hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Yrke fremgår av en ny variabel REGSYS_ARB_YRKE_STYRK08 fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨201⁩ kategorier

P1111
1111 Politikere
P1112
1112 Toppledere i offentlig administrasjon
P1114
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner
P1120
1120 Administrerende direktører
P12XX
1211-1223 Ledere av administrative enheter, salg og forskning
P933X
933 Hjelpearbeidere innen transport og lager
P9412
9412 Kjøkkenassistenter
P951X
9621-29,9510 Øvrige hjelpearbeidere
P961X
961 Renovasjons-og gjenvinningsarbeidere
POXXX
0110-0310 Militære yrker
Vis ⁨193⁩ skjulte kategorier
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2009-11-01 - 2015-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2009-11-01
  • 2010-11-01
  • 2011-11-01
  • 2012-11-01
  • 2013-11-01
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01

Historikk