Variabelen angir næring for virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009 Denne variabelen benyttes på både virksomheter og foretak. Fra og med 01.01.2008 er gjeldende standard SN2007. Fra 2003 til og med 2007 var gjeldende stadard SN2002. Fra 1994 til 2002 het standarden SN94. Disse standardene bygger på EU's næringsstandard NACE Rev. 1. Frem til 1994 var gjeldende standard FN's internasjonale grupperingsstandard - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_NARING_SN2007 fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨829⁩ kategorier

-1
Ugyldig verdi
-2
Manglende verdi
00.000
Uoppgitt
01.000
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, ufordelt
01.110
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
96.030
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
96.040
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
96.090
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
97.000
Lønnet arbeid i private husholdninger
99.000
Internasjonale organisasjoner og organer
Vis ⁨821⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-11-16 - 2019-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16

Historikk