Variabelen angir institusjonell sektor for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨25⁩ kategorier

1110
Statens forretningsdrift
1120
Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
1520
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
2100
Private aksjeselskaper mv.
7000
Ideelle organisasjoner
8200
Personlig næringsdrivende
8300
Borettslag o.l.
8500
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000
Utlandet
Vis ⁨17⁩ skjulte kategorier
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2012-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2008-11-01
 • 2009-11-01
 • 2010-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
Vis ⁨5⁩ skjulte datoer

Historikk