Personens hovedarbeidsforhold – virksomhet REGSYS_ORGBED

Variabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Identifikator er i de fleste tilfeller virksomhetens avidentifiserte organisasjonsnummer. Det forekommer også andre nummer, som fødselsnummer for enkeltmannsforetak og arbeidsgivernummer. For mer informasjon: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/arbeid/regsys. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstattes med REGSYS_VIRK_ID_SSB fra og med 2015.
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-16 - 2014-11-16
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-16
 • 2001-11-16
 • 2002-11-16
 • 2003-11-16
 • 2004-11-16
 • 2010-11-16
 • 2011-11-16
 • 2012-11-16
 • 2013-11-16
 • 2014-11-16
Vis ⁨7⁩ skjulte datoer

Historikk