Variabelen angir næring for virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon brukt fra 2009. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstattes med REGSYS_VIRK_NACE1_SN07 fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨845⁩ kategorier

00.000
Uoppgitt
01.000
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, ufordelt
01.110
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.120
Dyrking av ris
01.130
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
96.030
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
96.040
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
96.090
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
97.000
Lønnet arbeid i private husholdninger
99.000
Internasjonale organisasjoner og organer
Vis ⁨837⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2008-11-16 - 2014-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2008-11-16
  • 2009-11-16
  • 2010-11-16
  • 2011-11-16
  • 2012-11-16
  • 2013-11-16
  • 2014-11-16

Historikk