Variabelen angir institusjonell sektor for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_SEKTOR_2014 fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨27⁩ kategorier

-1
-1 Ugyldig verdi
-2
-2 Manglende verdi
1110
1110 Statens forretningsdrift
1120
1120 Statlig eide aksjeselskaper mv.
1510
1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar
7000
7000 Ideelle organisasjoner
8200
8200 Personlig næringsdrivende
8300
8300 Borettslag o.l.
8500
8500 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.
9000
9000 Utlandet
Vis ⁨19⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-11-16 - 2019-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16

Historikk