Variabelen angir organisasjonsform for foretaket der personen har sitt hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Organisasjonsform er den offisielle betegnelsen på hvordan virksomheten er organisert og hvilke bestemmelser overfor ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter som er gjeldende. Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og ny stiftelse. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_FORG_FRM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨46⁩ kategorier

AAFY
Underenhet til ikke-næringsdrivende
ADOS
Administrativ enhet -offentlig sektor
ANNA
Annen juridisk person
ANS
Ansvarlig selskap
AS
Aksjeselskap
SÆR
Annet foretak iflg. særskilt lov
TVAM
Tvangsregistrert for MVA
UDEF
Udefinert
UTLA
Utenlandsk enhet
VPFO
Verdipapirfond
Vis ⁨38⁩ skjulte kategorier
  • Virksomheter og foretak
  • Virksomheter, foretak og regnskap
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-11-16 - 2021-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16
  • 2021-11-16

Historikk