Variabelen angir yrke for personens hovedarbeidsforhold (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring. Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt som lønnstakere, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_YRKE_PUBL fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨408⁩ categories

0000
Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres
0110
Offiserer fra fenrik og høyere grad
0210
Befal med sersjant grad
0310
Menige
1111
Politikere
9621
Bud mv.
9622
Altmuligmann
9623
Måleravlesere mv.
9629
Andre hjelpearbeidere
XXXX
Uoppgitt/ukjent yrke
Show ⁨400⁩ hidden categories
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-11-16 - 2021-11-16
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16
  • 2020-11-16
  • 2021-11-16

History