Arbeidsstedskommune, hovedarbeidsforhold REGSYS_ARB_ARBKOMM

Angir hvilken kommune virksomheten som en person arbeider i, er lokalisert. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstatter REGSYS_ARBKOMM fra og med 2015.

Kategorier

0101
0101 Halden
0104
0104 Moss
0105
0105 Sarpsborg
0106
0106 Fredrikstad
0111
0111 Hvaler
5052
5052 Leka
5053
5053 Inderøy
5054
5054 Indre Fosen
5061
5061 Rindal
9999
9999 Uoppgitt
Vis ⁨426⁩ skjulte kategorier
  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-11-16 - 2019-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-11-16
  • 2016-11-16
  • 2017-11-16
  • 2018-11-16
  • 2019-11-16

Historikk