Forventet/avtalt arbeidstid, intervaller, hovedarbeidsforhold REGSYS_ARBTID

Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. I noen statistikker, f.eks. lønnstatistikk, ber man oppgavegiverne oppgi avtalt arbeidstid eksklusive spisepauser. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

Kategorier

1
4 - 19,9 timer
2
20 - 29,9 timer
3
30 timer og mer
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2014-11-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-01
 • 2001-11-01
 • 2002-11-01
 • 2003-11-01
 • 2004-11-01
 • 2010-11-01
 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
 • 2013-11-01
 • 2014-11-01
Vis ⁨7⁩ skjulte datoer

Historikk