Angir hvilken kommune virksomheten som en person arbeider i, er lokalisert. Gjelder hovedarbeidsforholdet (det er i hovedsak arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Variabelen omfatter bosatte personer 15-74 år som er sysselsatt, hovedarbeidsforhold i november. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt. Denne variabelen erstattes med REGSYS_ARB_ARBKOMM fra og med 2015. Kilde for variabelen er registerbaserte sysselsettingsdata. Les dokumentasjonen om datagrunnlag, prosessering og definisjoner her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere/variabellister/a-ordningen/om-datagrunnlaget-for-registerbasert-sysselsettingsstatistikk

⁨443⁩ kategorier

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0106
Fredrikstad
2511
Norske ambassader i utlandet
2580
Utdanning i utlandet
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Vis ⁨435⁩ skjulte kategorier
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-16 - 2014-11-16
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2000-11-16
 • 2001-11-16
 • 2002-11-16
 • 2003-11-16
 • 2004-11-16
 • 2010-11-16
 • 2011-11-16
 • 2012-11-16
 • 2013-11-16
 • 2014-11-16
Vis ⁨7⁩ skjulte datoer

Historikk