Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler.
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1970-12-31 - 1990-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1970-12-31
 • 1971-12-31
 • 1972-12-31
 • 1973-12-31
 • 1974-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31
Vis ⁨13⁩ skjulte datoer

Historikk