Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler.
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
1967-12-31 - 1990-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1967-12-31
 • 1968-12-31
 • 1969-12-31
 • 1970-12-31
 • 1971-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31
Show ⁨16⁩ hidden dates

History