Standpunktkarakter i videregående skole for matematikk 2P-Y. For mer informasjon om faget: https://www.udir.no/kl06/mat1005 Variabelen omfatter personer som har fått en vurdering i minst ett fag i videregående opplæring fra og med skoleåret 2008/2009. Observasjoner med verdiene missing eller verdier utenfor kodelisten er utelatt.

⁨11⁩ kategorier

1
Uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2
Uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3
Uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4
Uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5
Uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6
Uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget
9
Mangler vurdering
D
Deltatt
F
Fritatt fra standpunkt
GK
Godkjent
IV
Ikke vurderingsgrunnlag
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2020-06-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk