Sosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 16 år, jf variabelene NUDB_NUS2000_FAR_16 og NUDB_NUS2000_MOR16.

⁨5⁩ kategorier

1
Lang høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 7 el. 8
2
Kort høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 6
3
Videregående. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 3, 4 eller 5
4
Grunnskole. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 0, 1 eller 2
9
Uoppgitt. Begge foreldrene har uoppgitt utdanning.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk