Variabelen viser antall semester registrert før første fullførte treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag. Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-19, 31-50, 70-78, 98-99 i NUDB. Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1 og 2 og STUDRETN ulik blank. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring f.o.m. år 2000.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
N/A
Måleenhet
semester

Historikk