Variabelen viser antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad. Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8. Antall semestre defineres som antall semestre i høyere utdanning (HOVED = 3). Opphold i utdanningen er ikke inkludert. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer som har fullført en doktorgrad.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
N/A
Måleenhet
semester

Historikk