Fars høyeste fullførte utdanning da personen var 16 år. Gruppert etter NUS2000. Bygger på gruppering av utdanningsnivå som beskrevet her: http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/nye-definisjoner-av-utdanningsnivaaer

⁨5 323⁩ kategorier

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning, UTGÅTT KODE, SE 099903 og 099904
099903
Barnehage-/førskoleutdanning, 0-2 år
099904
Barnehage-/førskoleutdanning, 3-5 år
099999
Ingen utdanning og barnehage-/førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Vis ⁨5 315⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk