Variabelen viser gruppering av skoleslag. Grupperingen er laget ved å kombinere opplysninger om utdanningens art, institusjonens næringskode og lovverket som regulerer utdanningsvirksomheten (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), Lov om frittståande skolar (friskolelova), Lov om fagskoleutdanning, Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) og Lov om universiteter og høyskoler). Den særskilte skoleslagsgrupperingen er en intern kode som benyttes i statistikkproduksjonen. Grupperingen har som formål å gi en mer presis angivelse av ulike skole- og utdanningstyper innenfor utdanningssystemet. Den vil være en sentral grupperingsvariabel i tabeller over utdanning publisert i Statistisk sentralbyrå.

⁨17⁩ kategorier

100
Grunnskoler
211
Videregående skoler
212
Lærlinger
220
Annen videregående utdanningAnnen videregående utdanning
311
Statlige høgskoler
510
Folkehøgskoler
520
Arbeidsmarkedskurs
610
Videregående utdanning i utlandet
620
Høyere utdanning i utlandet
710
Fagskoler (egen gruppering fra 2004/2005)
Vis ⁨9⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Kurs
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1988-08-01 - 2020-08-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk