Variabelen viser gruppering av høyere utdanning. Universitets- og høgskolegrupperingen brukes for å gruppere utdanninger på NUS2000-nivå 6-8. Dette er en grovere standardgruppering som først og fremst er tenkt som en forenkling i forbindelse med presentasjon av offisiell utdanningsstatistikk. Gradbenevnelsene bachelor, master og ph.d. ble innført i forbindelse med Kvalitetsreformen innen høyere utdanning fra høsten 2002. Variabelen omfatter personer med en igangværende eller avsluttende registrering i universitet eller høgskole.

⁨122⁩ kategorier

01
Forberedende prøver
02
Lavere nivås utdanning
03
Andre ettårige studier, grunnutdanning
04
Høgskolekandidat, toårig
05
Ingeniørutdanning, toårig grunnutdanning
95
Andre forskerutdanninger, lisensiater
96B
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag (ikke sykepleier og helsefag som inngår i UH-gruppe 13B)
97B
Bachelor, primærnæringsfag
98B
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag
99B
Bachelor, uoppgitt fagfelt
Vis ⁨114⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Kurs
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1974-09-01 - 2020-08-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk