Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole. Definisjon fram til og med 2006: Summen av elevens fagkarakterer i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakter i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene eleven har karakter i. Definisjon fra og med 2007: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 10, kun for personer med 8 karakterer eller mer. Variabelen inneholder alle som har fullført grunnskolen i perioden, som fullførte med minst 1 grunnskolepoeng.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2021-09-30
Format
N/A
Måleenhet
Grunnskolepoeng

Historikk