Norsk hovedmål, skriftlig NUDB_GS_STP_NOH

Standpunktkarakter i grunnskolen for norsk hovedmål, skriftlig. Variabelen omfatter personer som har fullført grunnskolen etter skoleåret 2001/2002. Observasjoner med verdiene missing eller verdier utenfor kodelisten er utelatt.

Kategorier

0
Uttrykker at eleven har ingen måloppnåelse i faget (utgikk i 2006)
1
uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2
uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3
uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4
uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5
uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6
uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget
D
Deltatt
F
Fritatt fra standpunkt
IV
Ikke vurderingsgrunnlag
U
Fulgt undervisningen
Y
Stort gyldig fravær
  • Utdanning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2020-06-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk