Standpunktkarakter i grunnskolen for kroppsøvning. Variabelen omfatter personer som har fullført grunnskolen etter skoleåret 2001/2002. Observasjoner med verdiene missing eller verdier utenfor kodelisten er utelatt.

⁨11⁩ kategorier

1
uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2
uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3
uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4
uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5
uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6
uttrykker at eleven har fremragende kompetanse i faget
D
Deltatt
F
Fritatt fra standpunkt
IV
Ikke vurderingsgrunnlag
U
Fulgt undervisningen
Y
Stort gyldig fravær
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2007-06-30
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk