NUS-kode for høyeste fullførte utdanning etter definisjon av utdanningsnivå utarbeidet i 2006. Se https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-klassifiseres-en-persons-hoyeste-utdanningsniva

⁨5 323⁩ kategorier

099901
Ingen utdanning
099902
Førskoleutdanning, UTGÅTT KODE, SE 099903 og 099904
099903
Barnehage-/førskoleutdanning, 0-2 år
099904
Barnehage-/førskoleutdanning, 3-5 år
099999
Ingen utdanning og barnehage-/førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt
899902
Lic.philos.-utdanning
899903
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter
899904
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt
899999
Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt
999999
Uoppgitt
Vis ⁨5 315⁩ skjulte kategorier
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1970-11-01 - 2020-08-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk