Variabelen viser årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven. I videregående utdanning under lov om videregående opplæring defineres som utdanning med HOVED=1,2 og STUDRETN ulik blank og MRK_GRSKOLE = blank. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med en utdanning innenfor videregående opplæring.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk