Variabelen viser årstall førstegang registrert i videregående utdanning. I videregående utdanning defineres som utdanning med HOVED=1,2 og MRK_GRSKOLE = blank. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med en utdanning på NUS2000-nivå 3/4 (videregående) eller 5 (påbygg til videregående utdanning).
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk