Variabelen viser årstall første gang registrert i høyere utdanning.  Høyere utdanning defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6, 7 eller 8. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert i høyere utdanning (NUS2000-nivå 6, 7 eller 8).
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk