Variabelen viser årstall første gang registrert i hovedfag/master. Hovedfag defineres som alle registrert på mastergrad i klassetrinn 17 eller UHGRUPPE 332-334, 338,340-341, 344-346, 349, 352, 356-363, 365, med unntak av NUS-kodene 716103, 742201, 752224, 753909, 757201, 763102, 764104, 767102, 729903, 741109, 741116, 757202, 769908. Det innebærer at profesjonsutdanninger ikke er tatt med, fordi det i disse utdanningene er vanskelig å vite når de har nådd hovedfagsnivå. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med hovedfag/master.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk