Variabelen viser år og måned personen er registrert med en fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag. År og måned personen er registrert med en fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-19, 31-50, 70-78, 80-83, 98, 99 og KOMP ulik 4 (underveis til yrkeskompetanse) f.o.m. regdato 200008 i NUDB. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring f.o.m. år 2000.
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk