Variabelen viser år og måned personen er registrert med en fullført treårig videregående skole, yrkesfag. Fullført treårig videregående skole, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE ulik 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning) og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) ulik 0 (0=allmenne fag). Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase Variabelen omfatter personer registrert med en fullført utdanning på NUS2000-nivå 4 (videregående, avsluttende utdanning) eller 5 (påbygg til videregående utdanning), og som er registrert med fagfelt ulik 0 (0=allmenne fag).
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk