Årstall første gang fullført tre-årig videregående-skole-nivå NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS

År og måned personen er registert med en fullført treårig videregående skole, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5. Merk endringer før og etter Reform94 (påbegynte utdanninger før og etter 1994). Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase
  • Utdanning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2015-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk