Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYY
Måleenhet
N/A

Historikk