År og måned personen er registert med fullført utdanning på Forskernivå, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå = 8. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Numeric
Updated to
2020-09-30
Format
YYYYMM
Unit of measure
N/A

History