År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Cand.mag-nivå, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå = 6 og klassetrinn større enn 16. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase
  • Utdanning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2020-09-30
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A

Historikk